Service efter försäljning

På Lovair lägger vi vikt vid support efter försäljningen. Vi har ett team av tekniker över hela Storbritannien som är redo att avhjälpa eventuella produktproblem. Vi kan även komma till platsen med kort varsel för att se till att eventuella mindre problem med hygienrummens beslag åtgärdas före överlämnandet.

Teknisk support

Vårt erfarna tekniska team kan tillhandahålla en mängd tjänster, bland annat:

     

  • CAD-ritningar i 2D
  • CAD-ritningar i 3D
  • Revit-filer
  • Produktvisualiseringar på platsen
  • Designråd
  • NBS-specifikationer
  • Monteringsråd
  •  

Beräkning

Våra kalkyleringstekniker samarbetar nära med säljteamet för att se till att entreprenörer får en ingående offert kort efter det att en förfrågan registrerats. Varje offert har en unik projektreferens för att underlätta framtida korrespondens.

Tillverkning

Lovair har ett effektivt tillverkningsteam som besvarar och bearbetar beställningar så fort som möjligt. Lovairs rostfria beslag för kommersiella hygienrum har olika leveranstider eftersom vissa artiklar är lagervaror medan andra produkter tillverkas på beställning.

Tillverkningspersonalen ger gärna information om leveranstiderna för ett projekt så att entreprenören känner till leveranstiderna i förväg.

Newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates required